Céljaink

1.) Teleki Pál élete, tudományos (földrajzi, néprajzi, szociográfiai, politológiai, pedagógiai , közigazgatási ), társadalomszervezői tevékenységének megismerése, tárgyi, szellemi hagyatékainak feltérképezése, ismertté tétele.

2.) Teleki Pál gödöllői kapcsolatainak, a róla alkotott személyiségkép helyi emlékezetben őrzött objektumainak felkutatása, gondozása, bemutatása.

3.) Teleki Pál alkotásainak , munkásságának szaktudományos elemző bemutatása.

4.) Teleki Pál cserkészneveléssel kapcsolatos tevékenységének, gondolatainak összegyűjtése, szellemi közkinccsé tétele.

5.) Tények, alkotások, összefüggések birtokában bemutatni a Teleki-család történetét, kiemelkedő személyiségeinek alkotásait, közgondolkodást formáló hatóerőit, jelentőségét a magyar társadalom és a magyar művelődés történetében.

6.) A nemzeti együvé tartozás eszmeiségének képviselete és erősítése.

Tevékenységünk

1.) Felkutatni, szervezni, összefogni azokat a személyiségeket, akik képesek és hajlandók Teleki Pál biográfiájának, tudományos, közéleti pályaképének, helyi emlékezeti anyagának teljessé tétele érdekében tevékenykedni.

2.) Segítő együttműködést kérni azoktól a tudományos kutatóktól, intézményektől, szakmai és társadalmi szervezetektől, akik Teleki Pál tevékenységével foglalkoznak, az általa kezdett szellemi munkát folytatják, őrzik, gondozzák.

3.) Teleki Pál alkotásairól, a tevékenységét méltató művekről bibliográfiát készíteni.

4.) Aktuális, kiadatlan írásaiból szöveggyűjteményeket szerkeszteni, elsőként a cserkész és az értelmiségnevelésre vonatkozó gyűjtemény megjelentetéséhez anyagi alapot és/vagy vállalkozót keresni.

5.) Meghatározott rendszerességgel Teleki Pál tevékenységét elemző tudományos emlékülést szervezni.

6.) Teleki Pál életének összegyűjtött dokumentumairól emlékkiállítást rendezni.

7.) Pályázatokkal, s egyéb felhívásokkal a Teleki Pálról alkotott képet bemutatni és a közösség számára ismertté tenni.

8.) Teleki Pál gödöllői sírjának rendszeres gondozása.

9.) Támogatást szerezni Teleki Pál születésének és halálának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezéshez.

10.) Kapcsolatot építeni és azt gondozni azon egyesületekkel , intézményekkel, amelyek Teleki Pál emlékét ápolják, megkeresni ezen települések helytörténeti szervezeteit.

11.) A Teleki-családdal kapcsolatot építeni, együttműködést kezdeményezni. Az Egyesület céljai és feladatai megvalósításához kéri, keresi állami, társadalmi, tudományos, polgári szervezetek, egyházak, gazdasági egységek, alapítványok támogatását.

12.) Találkozók és tanulmányutak szervezése a Kárpát-medence magyarlakta településeinek történelmi emlékhelyeihez és helytörténeti szervezeteihez.

13.) Évkönyv kiadása, mely tartalmazza az Egyesület éves tevékenységét, valamint Teleki Pállal kapcsolatos tanulmányokat.

14.) Támogatás nyújtása tehetséges gyerekek tanulmányaihoz.

Szervezeti felépítés

Megalakulás

Elnökség

Tagság

<

Kiemelt támogatóink