Bevezetés

 


GYÁSZJELENTÉS

„Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
(János evangéliuma 13, 34–35)

Kedves Tagtársaink,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Fábri Mihály, egyesületünk köztiszteletben álló alapító tagja, két évtizeden át elnöke, mindannyiunk szeretett Miska bácsija október 20. (vasárnap) éjjel életének 86. évében csendesen visszaadta lelkét teremtő és megváltó Urának. Nyugodjék békében!

 

Gödöllő Városa saját halottjának tekinti. Végső búcsúztatásártól később intézkednek. Osztozunk szerettei mély fájdalmában, drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük!

Ezúton értesítjük kedves tagtársainkat, hogy a Teleki Pál Egyesület a Bárdy Péter Baráti Körrel szeretettel vár mindenkit, akik tisztelték és szerették Őt egy közös imádkozásra Miska bácsi lelki üdvéért október 22. (kedd) 19 órai kezdettel a gödöllői evangélikus templomba.

a Teleki Pál Egyesület elnöksége


„Építgetjük a fundamentumot
és álmodunk föléje palotát,
erős várat, kőcsipkés templomot,
melybe belefér majd egész nemzetünk,
amikor mi már régen nem leszünk.”

(Wass Albert Építők dala, részlet)
 
Kedves Tagtársaink és Barátaink,
Ezúton értesítjük, hogy egyesületünk elnöke, Gödöllő díszpolgára, dr. Fábri Mihály temetése november 5. (kedd) 15 órakor lesz a gödöllői városi temetőben (Dózsa Gy. út) az evangélikus egyház szertartása szerint. Kívánsága szerint azt kérjük, hogy a temetésre ne hozzanak koszorút. Tisztelettel hívunk mindenkit, aki szerette, tisztelte Miska bácsit.
Szeretnénk Mindenkinek kifejezni a köszönetünket, hogy szép számmal eljöttek a gödöllői evangélikus templomba a Teleki Pál Egyesület és a Bárdi Péter Baráti Kör által Miska bácsi lelki üdvéért szervezett közös imádkozásra. Továbbá köszönjük szépen a címünkre küldött részvétnyilvánításokat, amelyeket továbbítunk a Családnak.
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy december 8. (péntek) 18 órakor a Premontrei Plébániatemplomban Piusz atya mond Miska bácsiért gyászmisét.
Őszinte barátsággal,
a Teleki Pál Egyesület Elnöksége nevében:
Dr. Jeney László

“A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.”
(Timóteusnak írt II. levél 4, 7–8)

Kedves Tagtársaink,
Egyesületünk elnöke, dr. Fábri Mihály a gödöllői temető sírjában örökre megpihent.
Hálás köszönetünket fejezzük ki, hogy szép számmal tették tiszteletüket Miska bácsi temetésén, így közösen vehettünk végső búcsút Tőle, kísértük el utolsó földi útján, helyeztünk sírjára virágot. Továbbá köszönetet szeretnénk mondani a címünkre küldött részvétnyilvánításokért, együttérző, vigasztaló szavakért, amelyeket továbbítunk a gyászoló családnak.
A temetés végén Albert Gábor lelkész úr említette, de ezúton újra felhívjuk kedves Tagtársaink szíves figyelmét, hogy november 10. (vasárnap) 10 órakor kezdődő istentiszteleten a gödöllői evangélikus templomban imával emlékezünk Miska bácsira. Mindenkit szeretettel várunk.
Őszinte tisztelettel, a Teleki Pál Egyesület elnöksége nevében:
Dr. Jeney László, titkár


Az alábbi linkek egyikére kattintva gyorsabban elérhetők a 2019. évben készült kisfilmek és fényképek:


A NYÍREGYHÁZI LÁTOGATÁSUNKRÓL ÍGY EMLÉKEZIK MEG A KELET-MAGYARORSZÁG CIKKE


MÁRTON DANKU ISTVÁN TANÁR “DOBERDO POKLÁBAN” C. ELŐADÁSA – KÉT RÉSZBEN – MEGTEKINTHETŐ

AZ EGYESÜLET TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSÁNAK  I. TURNUSA – DOBERDÓN – KÉPEI MEGTEKINTHETŐK

AZ EGYESÜLET ERDÉLYI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSÁNAK KÉPEI MEGTEKINTHETŐK

A NYÍREGYHÁZI CSERKÉSZEK 2019. 09. 11-i GÖDÖLLŐI TANULMÁNYÚTJÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK MEGTEKINTHETŐK


SZENDRŐ VÁRÁNÁL 2013. GALAMBÓC VÁRÁNÁL 2013.
TOROCKÓN 2014.
BERETHALMI ERŐDTEMPLOMNÁL 2014. MUNKÁCSON A “KENDERESKÉN” 2015. VERECKÉN A HONFOGLALÁSI EMLÉKMŰNÉL 2015. MUNKÁCS VÁRÁBAN 2007. VÁLASZÚTON KALLÓS ZOLTÁN TÁRSASÁGÁBAN 2015. KOLOZSVÁRON 2015. ZAKOPANE 2017 LAXENBURGBAN 2017 PLOMIN 2018 FÜZÉRRADVÁNY 2018.

LENGYELORSZÁGBAN 2018

NNYÍREGYHÁZÁN 2019


DOBERDÓN 2019