Bevezetés

„Gondozzuk a haza szent tüzet nemzedékről-nemzedékre, és próbáljuk azt gyarapítani. A múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő.”
Gróf Teleki Pál

Kedves Tagtársak,

Február 15-én (szombaton) megtartottuk évi közgyűlésünket összekötve a hagyományos Pogácsás Esttel. A közgyűlés rendhagyó műsora keretében megemlékeztünk egyesületünk szeretett elnökéről, dr. Fábri Mihályról. Teleki Pál Emlékéremmel dr. Fábri Mihályné, Erzsi nénit, Köszönő Oklevéllel pedig Márton Danku István tüntettük ki, az ünnepi műsort Lencsés Barna vezette. Hálás köszönetünket fejezzük ki a Premontrei Iskolaközpontnak a hely biztosításáért, a műsorban szereplőknek, a közgyűlés és az est rendezőinek, közreműködőinek és támogatóinak. Továbbá köszönetet mondunk minden résztvevőnek, hogy kérésünkre és hívásunkra szép számmal eljöttek, a megfelelő arányú jelenlét elengedhetetlen volt a tisztújító közgyűlés határozatképessége szempontjából.

A közgyűlésen megjelent 158 egyesületi tagnak köszönhetően határozatképes volt a tisztújítás, melyet Mészáros János vezetett. A tisztújítás egyúttal az Alapszabály módosítását is érintette az alábbi két pontban:

 1. az elnökség 5 tagúra bővült
 2. nem kell, hogy a pénztáros elnökségi tag legyen

Elnökség:

 • Dr. Jeney László, egyesületi elnök
 • Kis Antal, egyesületi titkár
 • Mészáros Piroska
 • Némedy Zoltán
 • Pelyhe József

Ellenőrző Bizottság:

 • Csató Sándor
 • Pandi Miklós
 • Veszelyné Fábri Zsuzsanna

Pénztáros:

 • Dr. Süpek Zoltánné

A közgyűlés mind az Alapszabály módosítását, mind pedig az új Elnökség és Ellenőrző bizottság tagjait nyílt szavazással egyhangúan elfogadta. A pénztárosi tisztséget továbbra is dr. Süpek Zoltánné, Klári tölti be.

A tisztújítás során egyszerre érvényesült a fiatalítás és a „szabadabb időkerettel rendelkező”, de elhivatott, az egyesületi ügyekben járatos, tapasztaltabb tagtársak bevonása. Természetesen Miska bácsit utánozni erőltetve nem lehet, de az egyesület életében a jövőben is az Általa képviselt értékrendet kívánjuk tovább folytatni. Ezzel összhangban az átfogó célok tervek legfontosabb elemei a következőkben foglalható össze:

 • Továbbra is az egyesület elsődleges célja Teleki Pál szellemi örökségének megőrzése, kutatása és ismertté tétele.
 • Kiemelt hangsúlyt helyezünk a halálának és születésének évfordulóján megrendezett megemlékezésekre.
 • Fontosnak tartjuk aktív kapcsolatok megtartását a Teleki-család tagjaival.
 • Baráti együttműködés a gödöllői és egyéb kárpát-medencei testvérszervezeteinkkel.
 • Folytatni kívánjuk a Kárpát-medence bel- és külhoni területeire szervezett egy és többnapos tanulmányi kirándulásokat, amelyek egyaránt szolgálják az egyesület tagságon belüli kohéziót, a Kárpát-medence földrajzának, kultúrájának és történelmének megismerését, valamint a külhoni magyarság irányába kifejezett nemzeti együvé tartozást. Itt azonban a turnusok számában kénytelenek sajnos vagyunk önmérsékletet tanúsítani (pl. a turnusok számában), be kell látnunk, hogy az egyesület kapacitásai végesek, nem mérhető egy utazási irodáéhoz.
 • Törekszünk a fiatalok nagyobb bevonására a tagság soraiba.