A GÖDÖLLŐI TELEKI PÁL EGYESÜLET HONLAPJA

A Teleki Pál Egyesület megalakulásának története

 

“Szükséges, hogy mindnyájan segítsük és irányítsuk a társadalmat

a békés együttélésre, annak keresésére, ami összekapcsol és nem annak

keresésére, vagy felhánytorgatására, ami szétválaszt.”

(Teleki Pál)

BÁLVÁNYOSINÉ DR. GELENCSÉR KATALIN:
A GÖDÖLLŐI TELEKI PÁL EGYESÜLET
MEGALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Kecskés József, a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatójának kérésére az 1989-1990-es tanévben, szombatonként 9-13 óráig felsőoktatási intézményekbe készülő fiatalok számára Kiss Éva történész tanárnővel, osztott csoportban a magyar és az egyetemes történelem alakulásáról, tényeiről felvételi előkészítő tanfolyamot tartottunk.

A 2×2 óra váltott munka után mindig bementünk Kecskés Józsefhez, aki – a rá jellemző kíváncsisággal – érdeklődött a fiatalok ambícióiról, felkészültségéről, aktivitásáról, együttműködési készségéről. A résztvevők itt-ott hézagos történelmi tudásáról, helyi ismereteiről, de becsülhető szorgalmáról adhattunk információt.

Ezek a tudáshiányok ösztönöztek bennünket arra, hogy Gödöllőn a történelmi jelentőségű személyiségekről mindenki számára hozzáférhető valós adatokat, aktív megismerési lehetőséget kínáljunk. Így került középpontba Teleki Pál személyiségének, életútjának, országos és gödöllői „kultuszának” értelmezése, a Teleki Pál Egyesület megalakításának gondolata. A szándékot elősegítette, hogy az alapítványok és egyesületek alapításáról szóló, 1989-ben megjelent II. sz. törvény 10 fő együttes akarata alapján az alakítást, a törvényes bejegyzést és működést lehetővé tette.