A GÖDÖLLŐI TELEKI PÁL EGYESÜLET HONLAPJA

Bibliografia kiegészítéssel

 

Rövid, ajánlott bibliográfia

Mindazok számára, akik a Teleki Pál Egyesület
2012. augusztus 18-23 közötti
Erdély kiránduláson
részt vettek, és kiknek a látottak, elhangzottak, akár csekély mértékben is,
de felkeltették figyelmét a vonatkozó forrásirodalom
iránt

1. Erdély története. Szerkesztette Makkai László, Mócsy András. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.
2. Magyarország történeti kronológiája. Főszerkesztő Benda Kálmán. Akadémiai Kiadó, Budapest 1986.
3. A székely ősvárak története, mondája és legendája. Összeállította: Gaali Zoltán. Makkay Zoltán Könyvkiadóvállalata Budapest1983.
4. Bicsok Zoltán, Orbán Zsolt: „ Isten segedelmével udvaromat megépítettem” Történelmi családok kastélyai Erdélyben. Gutenberg Kiadó Csíkszereda 2012.
5. A székely művelődés évszázadai. Szerkesztette: Balás Gábor. Panoráma Kiadó Budapest 1988.
6. Hankó Vilmos: Székelyföld. Budapest. Lampel Róbert (Wodianer és Fiai). Reprint kiadás Akadémiai Kiadó, Budapest 1993.
7. Egyed Ákos: Erdély 1848-49. Pallas- Akadémia Kiadó, Csíkszereda 2010.
8. Egyed Ákos: A székelység rövid története a kezdetektől 1918-ig. Pallas- Akadémia Kiadó, Csíkszereda.
9. Darvas Kozma József: A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete 2011.
10. Kézdivásárhely. Szerkesztették: Sylvester Lajos, Incze László.
11. Csetri Elek- Imreh István: Erdély változó társadalma 1767-1821. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980.
12. Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1982.
13. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő,F. Halay Hajnal, Furu Árpád: Torockói népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2002.
14. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő: Kis Küküllő vidéki magyar népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1978.
15. Gyöngyössy János, Kerny Terézia, Sarudi Sebestyén József: Székelyföldi vártemplomok. Tájak-Korok- Múzeumok Könyvtára 5. szám, Budapest 1995.
16. Bucsay Mihály: A protestantizmus története agyarországon 1521- 1945. Gondolat Budapest, 1985.
17.0rbán Balázs: A Székelyföld leírása.-http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/index.html.
18. Sántha Attila: Székely szótár. Zelegor Kiadó 2004.
19. Bánffy Miklós: Erdélyi történet (trilógia: I. Megszámláltattál; II. És hijjával találtattál; III. Darabokra szaggattatol). Polis Könyvkiadó Kolozsvár, 2011.
20. Jókai Mór: Egy az Isten. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1966.
És még sok egyéb….

Mészáros János (Jacek)


Lőrinczi Ottó Sándor javasolta ezt a kiegészítést:
Egy kiegészítést szeretnék hozzáfűzni azok számára, akik érdeklődnek nyelvemlékeink iránt: a Müncheni kódexszel kapcsolatban. Tatros településig nem mentünk, ahol a Müncheni kódexet másolták, de kirándulásunk harmadik napján utaztunk a Tatros folyó mentén.
http://mek.oszk.hu/02200/02228/htm1/01/83.html
http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/muencheni_kodex

Lőrinczi Ottó Sándor