Bibliografia kiegészítéssel

Rövid, ajánlott bibliográfia

Mindazok számára, akik a Teleki Pál Egyesület 2012. augusztus 18-23 közötti Erdély kiránduláson részt vettek, és kiknek a látottak, elhangzottak, akár csekély mértékben is, de felkeltették figyelmét a vonatkozó forrásirodalom iránt

1. Erdély története. Szerkesztette Makkai László, Mócsy András. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988. 2. Magyarország történeti kronológiája. Főszerkesztő Benda Kálmán. Akadémiai Kiadó, Budapest 1986. 3. A székely ősvárak története, mondája és legendája. Összeállította: Gaali Zoltán. Makkay Zoltán Könyvkiadóvállalata Budapest1983. 4. Bicsok Zoltán, Orbán Zsolt: „ Isten segedelmével udvaromat megépítettem” Történelmi családok kastélyai Erdélyben. Gutenberg Kiadó Csíkszereda 2012. 5. A székely művelődés évszázadai. Szerkesztette: Balás Gábor. Panoráma Kiadó Budapest 1988. 6. Hankó Vilmos: Székelyföld. Budapest. Lampel Róbert (Wodianer és Fiai). Reprint kiadás Akadémiai Kiadó, Budapest 1993. 7. Egyed Ákos: Erdély 1848-49. Pallas- Akadémia Kiadó, Csíkszereda 2010. 8. Egyed Ákos: A székelység rövid története a kezdetektől 1918-ig. Pallas- Akadémia Kiadó, Csíkszereda. 9. Darvas Kozma József: A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete 2011. 10. Kézdivásárhely. Szerkesztették: Sylvester Lajos, Incze László. 11. Csetri Elek- Imreh István: Erdély változó társadalma 1767-1821. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980. 12. Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1982. 13. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő,F. Halay Hajnal, Furu Árpád: Torockói népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2002. 14. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő: Kis Küküllő vidéki magyar népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1978. 15. Gyöngyössy János, Kerny Terézia, Sarudi Sebestyén József: Székelyföldi vártemplomok. Tájak-Korok- Múzeumok Könyvtára 5. szám, Budapest 1995. 16. Bucsay Mihály: A protestantizmus története agyarországon 1521- 1945. Gondolat Budapest, 1985. 17.0rbán Balázs: A Székelyföld leírása.-http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/index.html. 18. Sántha Attila: Székely szótár. Zelegor Kiadó 2004. 19. Bánffy Miklós: Erdélyi történet (trilógia: I. Megszámláltattál; II. És hijjával találtattál; III. Darabokra szaggattatol). Polis Könyvkiadó Kolozsvár, 2011. 20. Jókai Mór: Egy az Isten. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1966. És még sok egyéb….

Mészáros János (Jacek)


Lőrinczi Ottó Sándor javasolta ezt a kiegészítést: Egy kiegészítést szeretnék hozzáfűzni azok számára, akik érdeklődnek nyelvemlékeink iránt: a Müncheni kódexszel kapcsolatban. Tatros településig nem mentünk, ahol a Müncheni kódexet másolták, de kirándulásunk harmadik napján utaztunk a Tatros folyó mentén. http://mek.oszk.hu/02200/02228/htm1/01/83.html http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/muencheni_kodex

Lőrinczi Ottó Sándor