A GÖDÖLLŐI TELEKI PÁL EGYESÜLET HONLAPJA

Tájékoztató

Alábbiakban tájékoztatom kedves tagtársaimat az egyesületünkkel kapcsolatos eseményekről és az első félév további programjáról.
1.) Február 24-én megtartottuk rendes évi közgyűlésünket. Köszönöm tagtársaim részvételét. Köszönetet mondok az est műsorában szereplőknek, az est rendezőinek, közreműködőinek és támogatóinak.
2.) A közgyűlésen lehetőség nyílt a tagdíj rendezésére, a támogatások befizetésére és a 2017. évi évkönyvünk átvételére. Aki nem tudott eljönni közgyűlésünkre, a befizetéseket Gödöllőn a Rézgombos Ház recepcióján (Gödöllő, Szabadság tér 1.) munkanapokon délelőtt rendezheti.
3.) Az idei támogatások egy részét a nagybányai Teleki Magyar Ház működésének segítésére fordítjuk. A támogatás egyik formája a Ház kiadványának megvétele (a kiadvány ára 1000 Ft). A Rézgombos Ház recepcióján a kiadvány is kapható, és ugyanitt befizethető a Teleki Magyar Háznak szánt támogatás is.
4.) Bárdy Péter gimnáziumi igazgató, egyesületünk egykori titkára iránti tisztelettől és szeretettől vezérelve március 2-án megalakították lelkes tisztelői a Bárdy Péter Baráti Kört. A Baráti Kör ünnepélyes alakuló ülésén nagyszámú résztvevő előtt a szervezők átadták a Kör kitüntetését, a Bárdy Péter-díjat Vancsó Imréné és dr. Fábri Mihály nyugdíjas pedagógusoknak. Ők Bárdy Péter egykori tanárai majd tanártársai voltak és egyesületünk alapító tagjai. A díjazottak megköszönve a Kör vezetőségének a kitüntetést ezúton köszönik a hozzájuk e-mailben, sms-ben és elismerésük alkalmával szóban kifejezett gratulációkat, jókívánságokat.
5.) Teleki Pál halálának 77. évfordulóján a hagyományos koszorúzással egybekötött megemlékezésünket április 7-én (szombaton) 11-órai kezdettel tartjuk a máriabesnyői temetőben a Teleki-család sírjánál. A szokásos autóbusz 10.15-kor indul a Művészetek Háza (Művelődési Központ) parkolójából, az egyetemen lévő Búzakalász szobornál és utána a temetőig minden Volánbusz-megállóban felveszi a megemlékezésre készülő tagtársainkat. Kérem, tagtársaim részvételét!
6.) Tervezett nagybányai előadásomat a kölcsönösen kedvező időpont érdekében 2019-re halasztottuk. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik vállalkoztak, hogy elkísérjenek Nagybányára az előadásomra, a jövő évi utazásnál számítok részvételükre.
7.) Ebben az évben minden eltervezett kirándulást megszervezünk. Május 10–13-án (csütörtök–vasárnap) az 1. horvátországi, június 20-án (szerdán) egynapos zempléni, július 27–30-án (péntek–hétfő) dél-lengyelországi, szeptember 27–30-án (csütörtök–vasárnap) a 2. horvátországi tanulmányi kiránduláson veszünk részt. Tanulmányútjaink tájékoztatóját minden egyes kirándulás előtt a jelentkezetteknek megküldjük. Ezen útjaink helyei beteltek kivéve az augusztus 25-i (szombat) zsámbék–pilisvörösvári egynapos tanulmányi kirándulást, ahol korlátozott szám rendelkezésre állnak szabad helyek. A részvételi díj kb. 6000 Ft, jelentkezni lehet a 0620–362–0756-os telefonszámon. Ezúton is kérünk minden kedves résztvevőt, hogy akadályoztatása miatt nem tud részt valamely tanulmányúton, azonnal mondja le a jelzett telefonszámon. Legkésőbb az utazás előtt egy hónappal anyagi hátrány nélkül lemondhatók az utak, mert sokan vannak várólistán.
8.) Az első félében elnökségünk minden hónap első szerdáján (április 4., május 2. és június 7.) délután 16 órától a Török Ignác Gimnáziumban rendelkezésére áll mindazon tagtársainknak, akik javaslatot, észrevételt szeretnének előterjeszteni egyesületünk életével, működésévek kapcsolatban.
9.) Testvérszervezeteink rendezvényeinek időpontját, programját, amennyiben megkérnek bennünket, közreadjuk. Kérem tagtársainkat, hogy kísérjék figyelemmel ezeket is, és tetszés szerint vegyenek részt azokon!
10.) Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét, hogy a március 15-i nemzeti ünnepünk városi rendezvényére a város főterén 10 órakor kezdődik. Küldöttségünk a Petőfi-szobornál elhelyezi egyesületünk koszorúját.
11.) Kérem kedves tagtársaimat, és önök segítségével családtagjaikat, barátaikat és ismerőseiket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szíveskedjenek felajánlani a Teleki Pál Egyesület részére. Megköszönöm múlt évi felajánlásukat, és a felajánlott összeget évről évre évkönyvünk szerkesztésére fordítjuk. Adószámunk: 19176217-1-13.
Áldott nagyböjti készülődést kívánva üdvözlettel,
Dr. Jeney László, titkár